Szkolenie dla firm Biznes,Usługi System zarządzania jakością ISO 9001 na terenie przedsiębiorstwa

System zarządzania jakością ISO 9001 na terenie przedsiębiorstwa

Categories:

Duża konkurencja na rynku krajowym, jak i międzynarodowym sprawia, że przedsiębiorcy poszukują nowych rozwiązań, by zwiększyć pozycję firmy i generować wyższe zyski. Popularnym sposobem osiągnięcia tego celu jest wdrożenie w firmie systemu zarządzania jakością ISO, a następnie uzyskanie podczas audytu stosownego certyfikatu. Najpopularniejszym standardem jakościowym jest norma ISO 9001, honorowana zarówno w kraju, jak i na zagranicznych rynkach. Norma charakteryzuje się dużą elastycznością, bowiem wdrożyć ją można w różnych jednostkach m.in.: produkcyjnych, usługowych lub służby zdrowia. Firma, która podejmie decyzję o wdrożeniu normy ISO na terenie zakładu, może nawiązać współpracę z tzw. jednostką certyfikującą. Jednostka certyfikująca posiada wszystkie uprawnienia, by pomóc w doskonaleniu zarządzaniem, jak i we wdrożeniu systemu jakości. Od podstaw koordynuje proces wdrażania, do końcowego etapu uzyskania akredytacji. Szkoli także kadrę pracowniczą.

Właściciel firmy powinien stworzyć nowe stanowisko pracy- pełnomocnika ds. zarządzania jakością ISO, który będzie czuwał w porozumieniu z jednostką certyfikującą, nad poprawnym tworzeniem wewnętrznych norm i procedur. System zarządzania jakością ma za zadanie usprawnić i uporządkować działanie przedsiębiorstwa. Dlatego to głównym wymogiem normy jest wprowadzenie odpowiednich instrukcji i procedur, dotyczących podstawowych i ważnych dla firmy czynności, o które opiera działalność. Dodatkowym atutem wewnętrznych procedur jest jasny podział odpowiedzialności wśród pracowników. Przejrzyście określone zadania, przypisane są do konkretnego działu i osoby. Pozwala to uniknąć sytuacji nakładania się obowiązków bądź uchylania od nich. Zwiększa również samo zaangażowanie pracowników i ich zadowolenie z wykonywanej pracy. Bardzo istotne jest, by wdrażane procedury były jasne i zrozumiałe dla każdego. Chodzi bowiem o usprawnienie i uporządkowanie organizacji firmy, a nie o chaos.
By uzyskać certyfikat, należy wykazać podczas zewnętrznego audytu, że spełnione zostały wymogi normy ISO 9001, tzn. wszystkie działania są monitorowane i planowane oraz występuje poprawny obieg dokumentacji systemu zarządzania jakością. Systemowe podejście do zarządzania firmą stanowi nieustanne udoskonalanie jej. Jakie jeszcze korzyści niesie wdrożenie normy ISO 9001? Wzrost poziomu jakości oferowanych produktów i usług, to zadowolenie klientów. To też poprawa wizerunku firmy i jej prestiż na tle innych konkurencyjnych podmiotów. Optymalizacja działań firmy prowadzi do oszczędności i poprawy finansowych wyników. Wiąże się to także z uzyskaniem dostępu do międzynarodowych rynków. System zarządzania jakością w firmie, to lepsza wydajność pracowników oraz redukcja błędów, co zdecydowanie sprzyja oszczędności czasu i pieniędzy.